Hans Nordgren

Mobil 070-754 01 29

hans@svesak.se

För mer information kontakta

Svesäk startade 2011 och redan då hade vi många års erfarenhet av utbildning inom järnväg. Svesäk har egen utbildningslokal centralt i Uddevalla. Järnvägen ligger 100 m från lokalen och det finns gott om platser för de praktiska avsnitten inom system H och M. Vi genomför också utbildningar direkt ute hos kunden. 

Vid utb i Uv ingår alltid kaffe/te/juice, mackor, kakor

I kurslokal finns tillgång till kyl,frys,micro. Hotell Carlia (Best Western) ligger 50 m från kurslokal

Svesäk är ansluten till ID06 kompetensdatabas och kan registrera där om kunden är ansluten till kompetensdatabasen

Vi erbjuder även konsulttjänter inom el- och trafiksäkerhet och har flera avtalskunder som är anslutna som konceptkunder, vilket ger dessa en möjlighet att få säkerhetsstöd. 

Svesäk kan även tillhandahålla larmjour åt företag som behöver en utredare tillgänglig dygnet runt. Vi tar då emot inkommande larm och påbörjar kontakt med inblandade och har dialog med Trafikverkets drifttekniker och ev OPA. Svesäk utför uppdrag både åt stora och mindre företag i landet.

Svesäk sponsrar Hälle IF och dess släggkastare Tim Söderqvist och Åmåls  Padelklubb.

Följande grundutbildningar kan Svesäk AB arrangera:


  • BASÄVISTA / BASÄSKYDD / BASÄTSM / BASÄFÄRD
  • SoS-Planerare, (förkunskapskrav se nedan)
  • Operatör TSA (TA )       BASTAB
  • BEELAK (Elsäkerhetsledare / Kopplingsledare högsp)
  • BEELBVJ (Elsäkerhetsledare  maskin / spårarbete)
  • TDOK 2015:0223, TDOK 2014:0415
  • Repetitionsutbildning inom el- och trafiksäkerhet
  • Utb i Svensk Standard SS-EN 50110-1 utg 3

För att gå SoS-planerare gäller numera följande förkunskapskrav.

Minst BASÄSKYDD, Arbetsmiljöutbildning, Allmän Järnvägsteknik och BASTAB


Webbutbildning:

Många tror att ex BASÄVISTA får genomföras via distans men grundutbildningar inom Trafiksäkerhet får enligt Trafikverket  INTE genomföras digitalt på distans. Dock får även 2022-års rep-utb utföras via distansutbildning. Svesäk har valt att inte tillhandahålla distansutbildning för årets rep-utb, då vi anser att det blir en sämre kvalitet på detta.Företag som tillhandahåller detta måste också särskilt godkännas av Trafikverket för att få genomföra rep-utb via distans.


Utbildningar på gång      ( Uv= Uddevalla   

V 29 (mån) BASÄVISTA i Uv

V 29 (ons) Elsäkerhetsledare Maskin/spår i Uv

V 34 (tis-fre) BASÄSKYDD i Uv 

V 35 (mån-fre) BEELAK i Uv

V 36 (mån-fre) BASÄTSM i Uv

V 37 (mån) BASÄVISTA i Uv

V 37 (ons-fre) SoS-planerare i Uv


 Önskar alla en bra sommar


Nyheter:

1/6-22  utkom ett flertal nya föreskrifter.

TDOK 2016:0289

TDOK 2018:0455

TDOK 2022-0001-0005

(ersätter 2013:0001-0005)


Blankett riskbedömning blir blankett SoS-planering istället. 

Ändringar görs i börckerna Arbetsplan och körplan, så dessa stämmer med förändringar

 

 

 

                                                                         

 

© Svesäk AB