Svesäk AB genomför bl.a. utbildningar inom El- och Trafiksäkerhet på järnväg. Svesäk har egen utbildningslokal centralt i Uddevalla.

När kunden har många deltagare försöker vi genomföra utbildningen direkt hos kunden. Mejla oss gärna på mejladressen till höger om ni har funderingar så försöker vi hjälpa till.

Vid utb i Uv ingår alltid kaffe/te/juice, mackor, kakor

I kurslokal finns tillgång till kyl,frys,micro. Fritt wifi i kurslokal

Svesäk samarbetar med hotell Carlia som ligger 50 m från kurslokal

Svesäk är ansluten till ID06 kompetensdatabas och kommer kunna registrera vissa järnvägsbehörigheter där om kunden är ansluten till ID06

 

Följande grundutbildningar kan Svesäk AB arrangera:

 • Råd och Skydd samt informatör för Råd och Skydd
 • BASÄVISTA / BASÄSKYDD / BASÄTSM
 • BASÄFÄRD / BASÄFÄRDTSM
 • SoS-Planerare
 • BASTAB
 • Operatör TSA
 • BEELAK (Elsäkerhetsledare / Kopplingsledare högsp)
 • BEELBVJ (Elsäkerhetsledare maskin / spårarbete)
 • TDOK 2015:0223, ( har ersatt gamla BVF 1921 )
 • 2014:0415 ( har ersatt BVF 922 )
 • Repetitionsutbildning inom el- och trafiksäkerhet
 • Utb i Svensk Standard SS-EN 50110-1 utg 3

 

Eftersom Trafikverket styrt all repetitionsutbildning till årets 5 första månader blir det viktare för företagen i branschen att försöka grundutbilda sin personal under hösten eftersom lärarna kommer ha fullt upp med repetitionsutbildnigar på våren

 

 

Vad är Svesäk AB? 

För mer information kontakta

Hans Nordgren

Mobil 070-754 01 29

hans@svesak.se 

Utbildningar på gång ( Uv= Uddevalla )

V 31 Utb direkt åt kund

V 32 Utb direkt åt kunder

V 33 (mån-tors) BASÄSKYDD i Uv

V 33 (mån-tis lunch) BASÄVISTA Uv

V 34 utbildning direkt åt kund

V 36 (mån-tis) Utb SoS-planerare i Uv

V 36 (ons-fre) Utb direkt åt kund

V 37 (mån-tors) BASÄSKYDD Uv

V 37 (mån-tis lunch BASÄVISTA Uv

V 38 (mån-fre) BEELAK i Uv

V 39 (mån-fre) Utb direkt åt kund

V 42 (mån-fre) BASÄFÄRD i Uv

V 43 (mån-tors) Utb direkt åt kund

V 44 (mån-fre) BASÄTSM i Uddevalla

V 47 (mån-fre) Utb direkt åt kund

 

Viktig Info:

Ny TDOK 2014:0230 ute nu.

Rep-utb varje år för SoS-ledare och SoS-planerare med start 2018. BASÄVISTA skall gå ny grundutbildning vart tredje år.

 

 

© Svesäk AB